top of page

Лекарствена безопасност

За да съобщите за възникнали нежелани реакции при използване на продукти, произведени от Бул Био - НЦЗПБ, позвънете на:

или попълнете следните:

bottom of page