top of page

История

Историята на Бул Био - НЦЗПБ ЕООД започва през 1881 г., когато е създадена Противовариолната лаборатория към Окръжна болница в гр. Разград, след Царски меморандум на княз Батенберг. Лабораторията се ръководи от д-р Борис Окс.


През 1888 г. в София е открит Противовариолен институт, който по-късно е преобразуван в Бактериологичен институт. През 1890 г. Антивариолната лаборатория и Бактериологичният
институт се сливат. Осем години по-късно към тях се присъединява и Противочумният институт. Започва производството на противовариолна ваксина и мащабни проучвания за нейната ефективност и странични реакции. Изготвена е и противочумна ваксина.


През 1908 г. започва производството на антихолерна ваксина, поливалентен антистрептококов серум и типовоспецифични серуми за диагностични цели.


През 1910 г. обединените бактериологични противовариолни и противочумни институти са преименувани в Централен институт по хигиена.


През март 1921 г. Висшият медицински съвет издава нов правилник, който дава по-висок статут на тази институция. Постепенно обхватът на дейността на Института се разширява и той се превръща в истински център на профилактичната медицина в България. Всеотдайната работа на основателите и до днес е достойна за възхищение.


През годините Институтът обхваща широка област на изследване и производство на препарати за профилактичната дейност на националното здравеопазване. Дейностите, извършвани в Института привличат вниманието на Фондация Рокфелер и посещението на проф. Селектар, представител на Фондацията, поставя началото на едно полезно дългосрочно сътрудничество.

Съгласно договор от 1928 г. Фондацията отпуска 19,5 милиона лева за нова сграда. Строежът започва през 1932-1933 г. Официалното откриване на сградата с добре оборудвани лаборатории се състои на 3 март 1938 г., а представителят на фондацията по това време Р. Колинс е назначен за изпълнителен директор на Института. Институтът е разделен на три отдела: Микробиология, химия и хигиена, като към него има и прикрепена ферма за
отглеждане на необходимите животни и производство на серуми от тях, намираща се в предградията на София, в полите на Люлин планина. Постепенно се увеличава разнообразието от профилактични, лечебни и диагностични серуми. В списъка са включени серуми срещу газова гангрена, коремен тиф, паратиф, антракс, ботулизъм, E. coli инфекции и др. Широко се въвеждат нови методи за диагностика на инфекциозни заболявания. Разширява се и производството на хранителни среди. През годините на Втората световна война институтът работи върху решаването на новите проблеми, свързани с разпространението на малария, туберкулоза, антракс и сифилис.


През 1949 г. в структурата на института са включени нови катедри. Като отделно звено е обособено отделение за производство на биопрепарати. Започва работа отдел по
епидемиология и се обособява отдел за организационна и методическа дейност. В края на 50- те години на 20-ти век проблемът с вирусните инфекции става сериозен и това води до обособяването на Катедра по вирусология.

След създаването на Медицинска академия през 1972 г., Институтът е включен в нея. Наименуван е Научноизследователски институт по заразни и паразитни болести и около 20 години е част от Академията.

 

През 1991 г. Националният център по заразни и паразитни болести (НЦЗПБ) става институция към Министерството на здравеопазването.

 

Почти 10 години по-късно производството на биопрепаратите е обособено в държавната фирма Бул Био - НЦЗПБ ЕООД.
 

Значителна част от продуктите на Бул Био - НЦЗПБ ЕООД - БЦЖ ваксина, ваксини против дифтерия и тетанус, алергени, туберкулин, имуностимулатори - Респивакс, Уростим и Дентавакс и др. се изнасят в над 90 страни по света. Бул Био - НЦЗПБ ЕООД произвежда и голям брой диагностични препарати.
 

В резултат на научноизследователската и производствена дейност на НЦЗПБ, респективно на Бул Био - НЦЗПБ ЕООД, ваксинационните програми могат да се прилагат ефективно в страната ни. Дейността на Бул Био - НЦЗПБ ЕООД в производството на биопрепарати води до успехи в профилактиката и диагностиката на заразните и паразитни болести в страната. Продуктите са добре приети по целия свят.
 

Производствените мощности, качеството на продуктите и системата за управление на качеството отговарят на високите стандарти на българското и европейското законодателство.

През април 2003 г. Бул Био - НЦЗПБ ЕООД се присъедини към Българската генерична фармацевтична асоциация.

bottom of page