top of page

Мисия, визия и цели

Мисията на Бул Био-НЦЗПБ ЕООД е да осигурява лекарствени продукти за профилактика, диагностика и лечение на инфекциозни заболявания при спазване на високи стандарти за качество, с високотехнологично, модерно производство, с опазване на околната среда и с корпоративна и социална отговорност.

 

Основната стратегическа цел на Бул Био-НЦЗПБ ЕООД е системно и адекватно да оценява своята технологична и иновационна компетентност и да се възползва максимално от своя технологичен опит, като по този начин осигурява страната с висококачествени биопрепарати, голяма част от които са уникални и стратегически. Тези продукти отговарят на изискванията на Европейската Фармакопея и Световна Здравна Организация и се произвеждат в условията на Добрата Производствена Практика и ЗЛПХМ, в синхрон с политиката и стратегията на МЗ за борба със заразните и паразитни болести, осигурявайки жизнено важни ваксини за голяма част от света
директно или през СЗО (чрез UNICEF) или индиректно през LG Chem.

Продукцията на Бул Био-НЦЗПБ ЕООД отговаря на най-високите изисквания на международните стандарти ISO, GMP, както и на разпоредбите на СЗО и ЕС. Компанията е преквалифицирана от СЗО като доставчик на UNICEF за следните ваксини: Лиофилизирана БЦЖ ваксина за интрадермално приложение (първа преквалификация през 1991 г.); TETATOX, ваксина срещу тетанус (от 2006 г.); ДИФТЕТ, адсорбирана ваксина против дифтерия и тетанус (от 2006 г.); TETADIF Adsorbed Tetanus - дифтериен токсоид (Td) ваксина с намалена доза дифтерия за възрастни (от 2006 г.).
Производството на ваксина срещу коклюш е преквалифицирано от СЗО през 2012 г.


В синхрон с нарастващите регулаторни изисквания и съвременните тенденции при производството на биологични продукти Дружеството работи усилено за непрекъснатото
обновяване на производствените зони и въвеждане на нови технологични ресурси.

Нарастващите изисквания към качеството на биологичните продукти в условията на силна конкуренция изискват значителни инвестиции както за оборудване, така и за въвеждане на нови методи за анализ и тяхното валидиране. Полагат се значителни усилия и ресурси за поддържане на необходимото ниво на производство и развитие, както и за поддържане и разширяване на производството, за което имаме технологичен опит, възможности и пазари в България и чужбина. Това е непрестанен процес на актуализиране и спазване на постоянно нарастващите изисквания за съответствие с GMP стандартите.

bottom of page