top of page

Фирмен профил

Бул Био - НЦЗПБ ЕООД е търговско дружество, със 100% държавна собственост и с над 130-
годишна история. Обособява се в края на 2000 г. на базата на производствения отдел на Националния център по заразни и паразитни болести (НЦЗПБ), институция с дългогодишна
история в производството на биопрепарати. (вижте Исторически бележки)


Правата на собственост на държавата се упражняват от Министерство на здравеопазването.

Бул Био - НЦЗПБ ЕООД разполага с висококвалифициран персонал от лекари, фармацевти, биолози, химици, икономисти, спомагателен и административен персонал. Над 80% от служителите на фирмата, ангажирани в производството, контрола и осигуряването на качеството са специалисти с висше или средно-специално образование.

Ръководството въвежда европейски стандарти в обучението на персонала и неговата мотивация, като непрекъснато повишава образователното и квалификационно ниво на
служителите.

Производствената номенклатура обхваща повече от 600 лекарства, разделени в две основни групи: лекарства за хуманна употреба и лекарствени продукти за ин витро диагностика. В резултат на научноизследователската и развойна дейност на специалистите на компанията са
внедрени нови технологии, отговарящи на най-високите изисквания на международните стандарти. Профилактичните, лечебно-диагностичните продукти и хранителните среди за контрол на заразните болести отговарят на най-високите съвременни изисквания.

Чрез производството на високоефективни ваксини срещу редица инфекциозни заболявания компанията задоволява в голяма степен нуждите на имунизационната програма в България.

 

Ваксините и другите продукти отговарят на изискванията на СЗО и Европейската фармакопея. Продукцията на Бул Био - НЦЗПБ ЕООД покрива голяма част от потребностите на страната от висококачествени, ефективни и безопасни средства за лечение, профилактика и диагностика
на инфекциозни заболявания.

Производството на имуностимулатори Респивакс, Уростим, Калгевакс и Дентавакс се развива през последните няколко десетилетия, като всички те са доказали най-висока ефективност и са добре приети в България и чужбина.


Биопродуктите на Бул Био - НЦЗПБ ЕООД като BCG ваксина, PPD Tuberculin, ваксини срещу дифтерия, тетанус и коклюш, имуностимулатори и алергени и др. се изнасят в над 90 страни по света и този износ формира над 40% от приходите.

Производството на лекарства за хуманна медицина се извършва от висококвалифицирани специалисти в помещения, инсталации и оборудване, отговарящи на изискванията на Добрата производствена практика. Бул Био - НЦЗПБ ЕООД притежава лиценз за производство № I-65/12.02.2003 г., издаден от ИАЛ, който я утвърждава като производител, отговарящ на изискванията на Закона за хуманните лекарства и аптеките.

В Бул Био - НЦЗПБ ЕООД са внедрени и се поддържат система за управление на качеството, система за околна среда и система за информационна сигурност, покриващи изискванията на международните стандарти ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 и ISO 27001:2022.

bottom of page