top of page

Albumin 20 % BB solution for infusion

Първична опаковка

Размер на вторичната опаковка

Флакон

1 x 100 ml

Опаковки

Human albuminin

Човешки кръвни продукти

Immunovenin-intact 5 % IgG solution for infusion

Първична опаковка

Размер на вторичната опаковка

Ампула

5,0 ml x 10

Опаковки

Human normal immunoglobulin

bottom of page